De huttenbouw-speelweek in Waarder begon, na het verzamelen, met een sportieve en stevige warming-up waaraan door de kinderen, maar ook enkele ouders, actief aan werd deelgenomen. Nadat de spieren goed los waren gemaakt werd, weer op de vaste locatie bij, 'Boer Bert', met dubbel enthousiastme begonnen aan de bouw van de hutten.
Ook woensdagmorgen ging het bouwen door.
Na de lunch in de hutten was er tijd ingeruimd voor knutselen en kon eventuele overtollige energie worden uitgeleefd op een springkussen.
's Avonds werd er, in één van de hallen van Aannemingsbedrijf Goudriaan-Jongerius, gezamenlijk naar enkele leuke films gekeken.
De donderdagmorgen was gevuld met verschillende activiteiten, waaronder een vossenjacht door het dorp.
's Middags kon de uitdagende luchtkussen-stormbaan zich verheugen in een overweldigende belangstelling en was er nog een kinderbingo met leuke prijzen. Aan het begin van de vrijdagmorgen werden de hutten ingericht voor de inmiddels bekende verkoop van allerlei spulletjes en tussen de middag gingen de terplaatse klaargemaakte broodjes met warme frikandellen er met gretigheid in.
Nadat iedereen door de maaltijd extra krachten had opgedaan, was het tijdstip aangebroken om de hutten weer af te breken en dat ging heel wat sneller als de opbouw. Het hout werd overgebracht naar de, al lange tijd vaste plek naast de Kromme Kamp, waar omstreeks zeven uur in de avond, onder ook weer grote belangstelling en veilige begeleiding van onze vrijwillige brandweermensen, de huttenverbranding plaatsvond.
(267 foto's   ± 23 min)

Terug > Menu